اطلاعیه بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ۰۹:۵۷ | تعداد بازدید: 429

قابل توجه همشهریان و مراجعه کنندگان گرامی به اورژانس

با توجه به برنامه نظام نوین سلامت واجرای طرح هتلینگ در زمینه خدمت رسانی هرچه بهتربه بیماران

  اورژانس بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در دست تعمیرات اساسی بوده وبزودی با فضایی مناسب و شایسته مردم شهید پرور

شهرستان  در اختیار شما گرامیان قرار خواهد گرفت  لذا خواهشمندیم تا در صورت مراجعه در زمان تعمیرا ت به این مرکز وضعیت فعلی ما را با صعه صدر خود

تا زمان تکمیل باز سازی پذیرا باشید

روابط عمومی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی