برگزاری وبینار بین المللی در مورد مراقب های نوزادی در دوران کووید ۱9

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۰:۱۲ | تعداد بازدید: 21

برگزاری وبینار بین المللی در مورد مراقب های نوزادی در دوران کووید 19مورخ چهارشنبه 23 مهرماه ساعت 20 برگزار می گردد.

فایل اطلاعیه پیوست میباشد.