بیمارستان نهم دی

تاریخچه بیمارستان

Last Update: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۲:۰۷| تعداد بازدید: 1423

تاریخ تاسیس: 1342

شروع بکار: 1346

آخرین درجه ارزشیابی:

کلی: درجه1+

NICU: درجه1+

CCU:درجه+1

ICU: درجه۱ +

  

ریاست بیمارستان: دکتر حسین دین پناه            تاریخ انتصاب به سمت فعلی:1400

 

مدیریت بیمارستان:دکتر سارا قاسمی  تاریخ انتصاب :1400

 

 

 

بخشهای موجود:

تعداد و تخصص پزشکان متخصص:

خدمات ویژه:

 

ارتوپدی

ارتوپد: 6 نفر

ICU

ENT

گوش،حلق،بینی:2نفر

 

CCU

جراحی عمومی

جراحی عمومی : 5نفر

NICU

اورولوژی

جراح اعصاب: 3نفر

پاراکلنیک:

چشم

داخلی :6 نفر

آزمایشگاه

جراحی اعصاب

نورولوژی: 3 نفر

رادیولوژی

داخلی اعصاب

رادیولوژی: 3   نفر

CT

MRI

داخلی

عفونی: 1نفر

داروخانه

عفونی

قلب: 5 نفر

کلینیک تخصصی

اطفال

اورولوژی: 3نفر

سونوگرافی

زنان

اطفال و نوزادان:6نفر

سوانح

زایشگاه

جراح زنان: 6 نفر

آندوسکوپی

درمانگاه اورژانس

بیهوشی: 5 نفر

کولونسکوپی

دیالیز

جراح چشم: 2 نفر

 

 

شهرستان تربت حیدریه یکی از شهرستان های با سابقه عظیم تاریخی و فرهنگی میباشد . در کوران سالهای انقلاب این شهرستان جزء اولین شهرستانهایی بود که تحت رهبری رهبر فقید انقلاب و با حضور روحانیت معزز شهرستان و با حضور پر شور مردم انقلابی حماسه های بزرگی آفریدند که از آنجمله میتوان به قیام خونین نهم دی 1357  اشاره نمود . این شهرستان بر اساس سرشماری و برآورد جمعیت سال 1385 مرکز بهداشت شهرستان با جمعیتی بیش از300000 نفر شامل 5 شهر،5 بخش ،16دهستان و526آبادی مسکونی میباشد

در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیردریه  درحال حاضر 3بیمارستان درشهرستان وجود دارد

1 –بیمارستان نهم دی 2- بیمارستان تامین اجتماعی 3 - بیمارستان ارتش 

 که تنها بیمارستان نهم دی با 182تخت مصوب و  162تخت فعال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی میباشد وخدمات درمانی در بخش دولتی را به مردم عزیزشهرستان ارائه میدهد. ضمنا بیمارستان ارتش فعلاًبیمار پذیرش نمی نمایند.

 

 امکانات این مرکز جهت گیرندگان خدمت وتحولات انجام گرفته در طول طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان نهم دی که درسال 1346 مورد بهره برداری قرار گرفته است وبا تغییراتی که درطول  بهره برداری درآن ایجاد شده باعث ایجاد بخشهای مختلفی شده است اما تغیرات اساسی وهتلینگ جدید بیمارستان در زمان طرح تحول نظام سلامت اتفاق افتاده است و در حال حاضر دارای امکانات و بخشهایی همچون :

CCU ،POST CCU، اورژانس ،  جراحی ICU، جراحی اعصاب، آی سی یو جنرال ، آی سی یو داخلی ،همو دیالیز ، اطـفال، NICU ، زنان ، زایشـگاه با امکانات جدید به صورت بلوک زایمان با اتاقهای اختصاصی و سرویسهای کامل جهات هر اتاق زایمان ، جراحی عـمومی ، اتاق عمل ، داخلی، اورتوپدی و  می باشد. این بیمارستان دارای بخشهای پاراکلینکی شاملدو دستگاه ct-scan، رادیولوژی وآزمایشگاه و آندسکوپی وکلونسکوپی وسونوگرافی  و بخش ام آر آی  ،بخش فیزیو تراپی ،بخش شیمی درمانی ، سنگ شکن برون اندامی ، اکو ، تست ورزش ،نیز می باشد.و کلینیک جدید این مرکز نیز با امکانات غربالگری سرطان و مامو گرافی ،آزمایشگاه و داروخانه به زودی افتتاح میگردد و درحال حاضر با پذیرش بیش از ده هزار بیمار به ارائه خدمت با تعرفه دولتی مشغول میباشد

بطورمتوسط درماه قریب به 1000مورد عمل جراحی در7 اتاق عمل این بیمارستان انجام میگیرد و اورژانس این بیمارستان نیز علیرغم کمبود فضای فیزیکی شدید ماهیانه قریب به 4500 بیمار سرپائی را پذیرش می نماید .

این بیمارستان درحال حاضر دارای متخصصین جراحی مغز واعصاب، قلب وعروق ، داخلی ، عفونی ، ENT،اورولوژی ، بیهوشی ،اورتوپدی،جراح عمومی ، زنان وزایمان ، چشم ، اطفال ، داخلی مغز واعصاب ، اعصاب وروان،رادیولوژی ، پاتولوژیست ، علوم آزمایشگاه و فوق تخصص های نوزادان ،  گوارش، میباشد. لازم به ذکرا ست بیمارستان نهم دی بعنوان مرکز  ارجاع  برای شهرستان های خواف، رشتخوار، مه ولات، کاشمر، بردسکن تعیین شده و به بیماران اعزامی از این مراکز سرویس ارائه مینماید.ضمناً آموزش عملی دانشجویان پرستاری ومامایی ،بیهوشی ،علوم آزمایشگاهی و کارآموزان بهیاری وبهورزی نیز در این بیمارستان صورت می پذیرد.

 

 

 

مشخصات ساختمانی بیمارستان نهم دی تربت حیدریه

سال شروع بکار : 1342

سال افتتاح :1346

مساحت بیمارستان : 17168 مترمربع

مساحت زیربنا : 25403متر مربع 

 ساختمان ال دی ار =با 400 متر مربع       ،    مساحت محوطه =5950   مترمربع

 ساختمان اورژانس =790 متر مربع ،  بخش زنان واطفال =700 متر مربع ،    

ساختمان در دست احداث اورژانس جدید با حدود 2000 متر زیر بنا  

ام آر ای =500متر مربع

 

بخش های بیمارستان:

نام بخش

تعداد تخت فعال 

اورژانس

37

ICUکرونا

14

ICUجنرال

و جراحی

14

  اطفال  14                   

ارتوپدی

25تخت فعال شامل:

چشم:4

جراحی اعصاب:7

ارتوپدی:14

NICU

10

 نوزادان 8                

زنان

27

CCU

POST-CCU

16

جراحی عمومی

20

دیالیز

11

زایشگاه

16

داخلی-نورولوژی

21

عفونی

14

حاد تنفسی

20

 اتاق عمل  5اتاق           
 شیمی درمانی    9