بیمارستان نهم دی

جراحی و مغز اعصاب

Last Update: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۱:۲۵| تعداد بازدید: 395

تعداد تخت بستری: 8 تخت

پرستار: 12 نفر

متخصص جراحی مغز واعصاب : دو نفر

تجهیزات مناسب از قبیل ، تختهای جدید سه شکن ،  الکترو شوک، الکتروکاردیوگرام ، ساکشن پرتابل و مانیتور بد ساید و پالس اکسی متر، اکسیژن وساکشن مرکزی

تشک مواج ،بخور سرد

این بخش پذیرای بیماران ترومای سر وستون فقرات بوده وبه عنوان PICU  نیز پوشش دهنده بیماران بخش icu  میباشد در صد اشغال تخت بالای %73  را دارا بوده مسئول  این بخش آقای جواد عسگری می باشد.