آغاز پردازش الکترونیک اسناد بیمه در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰۸:۰۶ | تعداد بازدید: 144

آغاز پردازش الکترونیک اسناد بیمه در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

 

با توجه به پایلوت شدن بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در سال 1398 جهت ثبت اسناد بستری  ،گروه کارشناسان بیمه سلامت  استان اصفهان و خراسان رضوی در بیمارستان نهم دی حضور به هم رسانیده و راه کار اجرایی این سیستم الکترونیک را در کارگاه عملی بررسی و اجرایی نمودند در این کارگاه آقایان قاسمی کارشناس بیمه سلامت استان اصفها ن، آقای گوهری کارشناس (آ ی تی) بیمه سلامت استان خراسان رضوی و کارشناسان بیمه سلامت و دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه آقایان لشگری ، خاکزاد ،زارعی ،قربانیان ومزینی با راه اندازی این سیستم در ادامه کارگاه مورد نظر فعالیتهای عملیاتی آنرا پیگیری و اجرا  نمودند

آقای لشگری کارشناس بیمه سلامت در این زمینه بیان داشت اجرای این سیستم الکترونیک دارای مزایای زیادی از جمله :1 –حفظ منابع فیزیکی ومالی

2 –کاهش چشمگیر مصرف کاغذ

3- شفاف بودن عملیات مالی و درمانی  بیمارستان

4 به روز رسانی عملیات مالی و بانک اطلاعات درمانی بیمارستان

 5- گزارش گیری لحظه ای مدیران ودسترسی آسان به سوابق درمانی افراد و مراکز درمان

 6-ارایه خدمات با کیفیت برتر و دقیقتردر زمان کوتاه تر ضمن ترخیص مراجعین که  در راستای تکریم ارباب رجوع خواهد بود

آقای ذکاء مدیر بیمارستان در این زمینه افزود : با اجرایی شدن این سامانه الکترونیک در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی وکلیه بیمارستانهای کشور کمک شایانی به ارائه خدمات سریع ودقیق بیمه ای پرونده برای تمام موارد مورد نیاز بیماران ودسترسی آسان انان به سوابق درمانی هر فرد در کل کشور خواهد بود و این بیمارستان افتخار دارد که از اولین اجرا کنندگان این طرح نوین ملی باشد .