آموزش الزامات احیای قلبی ریوی (CPR)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰۷:۵۴ | تعداد بازدید: 220

 

با هدف آموزش الزامات احیای قلبی­ ریوی (CPR) جهت آمادگی و به روز شدن اطلاعات علمی پرسنل ودانشجویان پرستاری در عرصه خدمات بالینی؛ کارگاه یک روزه احیاء قلبی­ ریوی (CPR) پایه و پیشرفته در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی به همت واحد آموزش بیمارستان توسط اساتید مجرب برگزار گردید.

شرکت ­کنندگان در این کارگاه آموزشی یک روزه، با مباحث مقدماتی، مهارت­ های پایه احیای قلبی ­ریوی (BCLS)، مهارت­های پیشرفته احیای قلبی­ ریوی (ACLS)  و پروتکل مربوطه، مدیریت راه هوایی،  الکتروشوک، و دارودرمانی آشنا شدند

.خانم محمد پور کارشناس پرستاری و سوپر وایزر آموزشی بیمارستان در این زمینه بیان داشت

بخشی از این کارگاه نیز همراه با آموزش عملی احیاء قلبی ­ریوی بود که پرسنل ودانشجویان به صورت عملی بر روی مانکن­های مربوطه تمرین کردند.

همچنین نحوه کار با دستگاه الکتروشوک و شرایط و الزامات استفاده از این دستگاه، از دیگر سرفصل ­های آموزشی مهم این کارگاه بود.

گفتنی است: کارگاه CPR با استقبال چشمگیر پرسنل بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی و دانشجویان کارشناسی پرستاری که گروه هدف کارگاه بودند، مواجه گردید.