برگزاری کلاس آموزش اطفاءحریق در بیمارستان

کد مطلب: ۱۹۸۶ | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰۷:۳۷ | تعداد بازدید: 97

برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

با حضور گسترده پرسنل بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی وبا هماهنگی انجام شده توسط مدیریت بحران بیمارستان کلاس اطفاء حریق با حضور کارشناس سازمان آتش نشانی برگزار شد. در این کلاس انواع آتش سوزی وچگونگی اطفاء آن توسط کارشناس محترم توضیح داده شد ه و به سئولات همکاران پاسخ داده شد در این کلاس با ایجاد آتش کنترل شده در محوطه بیمارستان توسط همکاران نحوه عملی اطفاء حریق نیز با کپسولهای آتش خاموش کن عملیاتی شده وهمکاران با تجربه کسب نموده به صورت عملی نحوه آموزش اطفاء حریق را کسب نمودند