برگزاری کلاس آموزش اطفاءحریق در بیمارستان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰۷:۳۷ | تعداد بازدید: 125

برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

با حضور گسترده پرسنل بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی وبا هماهنگی انجام شده توسط مدیریت بحران بیمارستان کلاس اطفاء حریق با حضور کارشناس سازمان آتش نشانی برگزار شد. در این کلاس انواع آتش سوزی وچگونگی اطفاء آن توسط کارشناس محترم توضیح داده شد ه و به سئولات همکاران پاسخ داده شد در این کلاس با ایجاد آتش کنترل شده در محوطه بیمارستان توسط همکاران نحوه عملی اطفاء حریق نیز با کپسولهای آتش خاموش کن عملیاتی شده وهمکاران با تجربه کسب نموده به صورت عملی نحوه آموزش اطفاء حریق را کسب نمودند