بهداشت و شستشوی بیمارستان

کد مطلب: ۱۹۳۳ | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۱:۳۴ | تعداد بازدید: 95

بهزاد فلاح مدیر امور عمومی بیمارستان در گفتگو با روابط عمومی بیان داشت: با وجود این که نظافت وبهداشت بیمارستان به صورت مداوم پیگیری میشود ، ولی با فرا رسیدن بهار وسال نو با همکاری سازمان آبفا کلیه دیوارهای نما وآسفالت بیمارستان تحت پوشش کامل شستشو و نظافت یک پارچه قرار گرفت . فلاح در این زمینه افزود در طول سال گذشته نظافت داخلی بیمارستان با آموزشهای داده شده به نیروهای خدمات در سطح مطلوبی قرار گرفته است وتمام سعی ما بر افزایش رضایتمندی در بیمارستان میباشد