تقدیر از خیرین گرانقدر

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰۸:۱۳ | تعداد بازدید: 100

دکتر حسین عزیزی ریاست بیمارستان از  خیرین  گرانقدر حاج آقای اسماعیلی و حاج آقای غلامی   با اهداء لوح تقدیر قدر دانی نمود حاج اقای اسماعیلی با اهداء تجهیزات پزشکی به ارزش بیست ویک میلیون تومان و حاج آقای غلامی با تهیه تجهیزات پزشکی به ارزش چهار میلیون تومان به  بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی مورد تقدیر قرار گرفتند.دستگاهها و وسایل  تهیه شده توسط این خیرین گرانقدر در بخشهای این مرکز مورد استفاده قرار گرفته و تا سالیان دراز در خدمت بیماران خواهد بود خیرین گرانقدر که تمایل به انجام امور خیریه در بیمارستان را دارند می توانند به روابط عمومی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی مراجعه نمایند  شماره تماس مستقیم  52240095