تقدیر از خیر ین

کد مطلب: ۱۹۲۹ | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۱:۱۴ | تعداد بازدید: 97

تقدیر از خیر ین

وعد الله الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم               ) مائده (
همه روز، روزه بودن، همه شب نماز کردن                              همه ساله حج نمودن، سفرحجاز کردن
ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن                               دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن
به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن                                  ز ملاهی و مناهی همه احتراز  کردن
شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن                           ز  وجود  بی  نیازش  طلب  نیاز  کردن
به خدا که هیچ کس را ثمر آن قدر نباشد                                 که  به  روی نا امیدی در بسته باز کردن

دکتر عزیزی ریاست بیمارستان بیان داشت ،خدمت به بیماران و هرگونه عمل خیری برای رضای خداوند شایسته تقدیر میباشد و در تقدیر از خیر گرامی حاج آقای اسماعیلی که در طول سه سال به صورت مداوم در انجام امور خیریه بیمارستان مساعدت نموده اند با تقدیم لوح  از این خیر گرامی قدر دانی نمود.و با توجه به حضور ایشان در میان کسبه وبازاریان همیاری وهمکاری آنان را در ضمینه خدمت رسانی به بیماران و انجام امور خیریه تقاضا نمود .