جلسه پایان سال ۱397خدمات پرستاری بیمارستان

کد مطلب: ۱۹۳۲ | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰۸:۰۲ | تعداد بازدید: 125

جلسه پایان سال 1397خدمات پرستاری بیمارستان

جلسه عملکرد خدمات پرستاری در پایان سال 1397 برگزار گردید

در این جلسه که با حضور کلیه سرپرستاران ، سوپر وایزرها وهمچنین رئیس اداره پرستاری و مترون بیمارستان برگزار گردید کلیه اقدامات انجام شده توسط اداره پرستاری و دفتر پرستاری توسط همکاران محترم خانمها کمالی وداور به اطلاع مسئولین بخشهای بیمارستان رسید

خانم کمالی رئیس اداره پرستاری دانشگاه بیان داشت : سال 1397 با تمام فراز ونشیبهای دوران خود برای اداره پرستاری با وجود نتایج بدست آمده از زحمات همکاران سال موفق و پر باری بود ایشان ضمن بر شمردن اقدامات انجام شده در اداره پرستاری گزارش کامل اقدامات انجام شده در سال 1398 را به اطلاع همکاران رسانیده و با فرا رسیدن سال نو با اهداء لوح تبریک سال پر از موفقیتی را برای همه آرزو نمودند  

در این همایش خانم داور مترون بیمارستان نیز با ارائه گزارش عملکردی دفتر پرستاری از همکاری پرسنل در اداره مطلوب وشایسته بخش خدمات پرستاری در سال 1397 قدر دانی نمود ،گزارش عملکرد دفتر پرستاری در سال 1397در پیوست همین گزارش و روی لینک پرستاری بیمارستان در دسترس همکاران می باشد

فایل های پیوست