حضور خادمان حرم رضوی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰۸:۰۶ | تعداد بازدید: 155

خادمان حرم امام رضا (ع) روز پنج شنبه  ضمن ملاقات با بيماران بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی  هدايايي تبرك شده از حرم امام رضا (ع) را به آنان اهدا كردند.

به گزارش روابط: عيادت از بيماران و حضور پرچم بارگاه امام حسین (ع)در این عیادت که همراه خادمان حرم امام رضا (ع) به بیمارستان بود حالت رو حانی و غیر قابل وصفی را برای این مرکز رقم زد خادمان با هماهنگی انجام شده در دو گروه صبح وبعد از ظهر در  تمامی بخشهای بیمارستان حضور یافته و همراه با مدیحه سرایی هدیه های متبرک حرم را بین بیماران توضیع نمودند وي گفت: يك گروه از خادمان حرم امام رضا (ع) ساعت ده صبح روز پنج  شنبه از بيماران بستري در بيمارستان نهم دی تربت حیدریه  و گروه دوم در ساعت 6 عصر  از بيماران بستري دربيمارستان عيادت و بسته هاي متبرك از حرم امام رضا (ع) را به بيماران اهدا كردنددر این دیدار مسئولین بیمارستان خادمان حرم رضوی را همرهی می نمودند