حفظ و ارتقا سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلان

کد مطلب: ۱۹۳۱ | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۱:۲۶ | تعداد بازدید: 114

طرح غربالگری سلامت پرسنل

با آغار اسفند ماه سال جاری وبا هزینه کرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دانشگاههای کل کشور طرح غربالگری سلامت پرسنل به اجرا درآمد

مهدی ابولفضلی مسئول بهداشت حرفه ای بیمارستان در این زمینه بیان داشت:

به منظور تأمین، حفظ و ارتقا سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلان دستگاهها و نهادهای دولتی؛  اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی تامین سلامت کارکنان دولت دنبال می شود و بهداشت حرفه ای بعنوان یک استراتژی با اهمیت تلقی شده که نه تنها سلامت شاغلان؛ بلکه تأثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت خدمات، انگیزش کاری، رضایت شغلی و نهایتاً کیفیت کل زندگی افراد جامعه را دارد  

بر اساس این طرح که در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی از تاریخ 6/12/1397 در واحد معاونت آموزشی بیمارستان برای پرسنل شروع گردید. پرسنل این مرکز از نظرسنجش شنوایی ، بینایی و چکاب کامل آزمایشات و همچنین ویزیت پزشک طب کار مورد بررسی قرار گرفته و سلامت این همکاران مورد پایش ودر صورت مشکل به بخشهای مربوطه معرفی و تحت درمان قرار می گیرند .

فایل های پیوست