راه اندازی سه تخت آی سی یو داخلی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰۷:۵۸ | تعداد بازدید: 133

دکتر عزیزی ریاست بیمارستان بیان داشت : با توجه به نیاز و افزایش تختهای آ ی سی یو در بیمارستان ، در بخش داخلی اقدام به تهیه وتجهیز سه تخت آی سی یو داخلی شد

ایشان در این زمینه افزود برای راه اندازی این واحدها بالغ بر شش میلیارد ریال در تهیه سه عدد تخت ، سه دستگاه ونتیلاتور ،سه دستگاه ساکشن ،سه دستگاه مانیتورنیگ  واکسیژن مرکز ی به همراه یک دستگاه الکتروشوک و ترالی اورژانی ولاکر بیمار  هزینه شده است و با این سه تخت اضافه شده پس از تایدات لازم سازمانهای بیمه گر تعداد تختهای آی سی یو  در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی به پانزده تخت افزایش خواهد  یافت دکتر عزیزی بیان داشت   با حضور آقای مرادزاده کارشناس اداره کل بیمه سلامت  خراسان رضوی و آقای شکاریزاده کارشناس و ارزیاب نظارت بر مراکز درمانی از بخش مربوطه بازدید وبا تکمیل فرمهای مورد نیاز نسبت به ارائه مدارک در کمیته  مربوطه اداره بیمه سلامت نیز  اقدام گردید