سلامت برای همه در هر مکان و هر زمان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۰:۲۷ | تعداد بازدید: 94

سلامت برای همه در هر مکان و هر زمان

 به دنبال تدوین بر نامه راهبردی سلامت بانوان در دانشگاه و با بیان شعار هفته جهانی بهداشت "سلامت برای همه در هر مکان و هر زمان و با هدف پوشش همگانی سلامت ، نشست و هم اندیشی با حضور سر پرستاران و مسئولین فنی بخشهای بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی و با حضور نمایندگان امور بانوان معاونتهای دانشگاه و مشاور امور بانوان تشکیل شد که ضمن پرداختن به ابعاد همه جانبه سلامت  به بیان بر نامه ، اهداف اختصاصی و فعالیت های آن پرداخته شد و نیاز سنجی آموزشی جهت تعیین اولویتهای آموزشی و طراحی عناوین کار گاهها برای ارتقاء توان مندی حرفه ای و سلامت زنان انجام شد

عناوین موضوعات بیان شده در این جلسه توسط استادمحترم سرکار خانم زهره حسینی مشاور رئیس ومسئول امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  عبارت بودند از"

اهمیت هماهنگی درون و برون بخشی در تامین سلامت زنان

اهمیت مشارکت زنان در بر نامه های اجتماعی  فرهنگی دانشگاه

نقش آموزش زنان در تحکیم بنیان خانواده  و بر نامه ریزی جهت آموزش آنان

پیگیری خدمات آموزشی و مشاوره ای در سطح بیمارستان و اهمیت آن برای گروه بانوان سر پرست خانوار

تشکیل نشست ها و کمیته های  مشترک با حضور بانوان شاغل در بیمارستان در قالب اتاق فکر کار کنان که مورد استقبال همکاران قرار گرفت