مشارکت بخش خصوصی در مدیریت فروش داروخانه بیمارستان

کد مطلب: ۱۹۳۴ | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳:۲۱ | تعداد بازدید: 84

مشارکت بخش خصوصی در مدیریت فروش  داروخانه بیمارستان

دکتر حسین عزیزی ریاست بیماستان در گفتگو با روابط عمومی بیان داشت : طرح واگذاری مدیریت فروش داروخانه بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی پس از یک سال بررسی و کارشناسی در تاریخ 25/12/1397 به بخش خصوصی واگذار شد

دکتر عزیزی افزود :چرخه مصرف دارو به صورت بهینه و کنترل شده از اولویتهای اصلی این طرح به شمار می رود  وکلیه مسئولین ، منشی های بخشها ، ناظرین بخش خصوصی و دکتر دارو ساز در این فرایند نقش کلیدی به عهده دارند