کالیبراسیون دوره ای تجهیزات بخش NICU

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰۸:۱۶ | تعداد بازدید: 87

سرویس و کالیبراسیون دوره ای تجهیزات بخش NICU طبق برنامه در خردادماه جاری انجام گردید.

مهندس شیدایی مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان در گفتگو با روابط عمومی بیان داشت :با توجه به اهمیت کارکرد تجهیزات پزشکی بخش ویژه نوزادان ، از جمله انکوباتور ،کات احیا و فتوتراپی، برنامه جنرال سرویس و کالیبیراسیون سالانه در  دو مرحله با هماهنگی واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان توسط  شرکت مربوطه انجام می گردد. در این عملیات کلیه پارامترهای دستگاهها چک و بررسی و  در صورت هرگونه مشکل نسبت به رفع آن اقدام می گردد تا در شرایط خاص استفاده از این امکانات زندگی بخش کارایی مناسب ومطلوب و بدون نقص را ارائه دهند