بیمارستان نهم دی

خدمات آموزشی

Last Update: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۰:۲۷| تعداد بازدید: 291

 

-کنفرانس ها و کارگاه ها

    --کنفرانس های هفتگی بیمارستان:

     --ژورنال کلاب های برگزار شده در بیمارستان:

-آموزش مجازی

    --آموزش مجازی به دانشجویان

    --آموزش مجازی به اساتید

    --آموزش مجازی به کارکنان