بیمارستان نهم دی

فناوری اطلاعات

Last Update: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۲:۲۲| تعداد بازدید: 277

مسئول فناوری اطلاعات

مهندس حمید ثابت

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

شرح وظایف کلی

 

1-راهبری و کاربری HIS

2-پشتیبانی سخت افزار، نرم افزار، بانک های اطلاعاتی، شبکه واینترنت

3-اجرای پرونده الکترونیک سلامت

4-مدیریت سایت های اینترانت و طراحی سامانه های جدید

 

تلفن مستقیم: 05152245991:

فکس: 05152235055

ایمیل:  sabeth1 /at/ thums.ac.ir

تلفن بیمارستان: 05152226016  الی 19

داخلی: 140