بیمارستان نهم دی

مدیریت بیمارستان

Last Update: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۰:۳۰| تعداد بازدید: 1683

دکتر سارا قاسمی

-فارغ التحصیل پزشکی عمومی در سال1394

-پزشک خانواده از سال 1394تا سال 1399 در کدکن،مرکز امام خمینی،مرکز طالقانی،مرکز بوری آباد

-پزشک عمومی در بخش اورژانس بیمارستان نهم دی تربت حیدریه