بیمارستان نهم دی

مدیریت بیمارستان

Last Update: ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۰۸:۲۳| تعداد بازدید: 1365

امیر ذکاء.jpg

رزومه

تحصیلات :

کارشناسی بی هوشی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری(داخلی جراحی)

سوابق کاری:

تکنسین فوریت های پزشکی ، اورژانس 115 مشهد

کارشناس بیهوشی،کلنیک ویژه بیمارستان قائم مشهد

کارشناس بیهوشی ، بیمارستان سینا مشهد

پرستار ICU ،بیمارستان سینا مشهد

کارشناس دفتر بهبود کیفیت، بیمارستان سینا مشهد

کارشناس آموزش، بیمارستان سینا مشهد

سوپروایزر آموزش سلامت، بیمارستان سینا مشهد

سوپروایزر بالینی بیمارستان سینا مشهد

مربی غیر هیات علمی گروه هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

مربی هیات علمی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

سوابق آموزشی:

مربی هیات علمی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مربی غیر هیات علمی گروه هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

تدریس دوره های ICDL مقدماتی از طرف کمیته  تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدرس دوره CPR مقدماتی و پیشرفته و انتوباسیون از طرف سازمان نظام پرستاری مشهد برای پرستاران کشور افغانستان

مدرس دوره های CPR  مقدماتی و پیشرفته،گزارش نویسی پرستاری،هموویژلانس ، تریاژ و ترالی اورژانس، آموزش به بیمار و آموزش خودمراقبتی در بیمارستان و زایشگاه سینا مشهد

سوابق فعالیت های اجرایی و مدیریتی:

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مسئول سایت،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضویت در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1390

مسئول انفورماتیک،هفتمین همایش دانشجویی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور،1390

مسئول سایت، مدرسه تابستانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1391

مسئول سایت،کارگاه کشوری خلاقیت و کارگروهی،آبان 1389

مدیر مسئول و صاحب امتیاز،نشریه دانشجویی قاصدک-دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مسئول کانون فضای سایبری،بسیج دانشگاه علوم پزشکی مشهد