بیمارستان نهم دی

معرفی واحد آموزش بالینی

Last Update: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۱:۲۴| تعداد بازدید: 210

 

دفتر توسعه آموزش بالینی تحت نظر معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در بیمارستان تشکیل شده است.

اهداف واحد توسعه آموزش بالینی در راستای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و منطبق بر سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه می باشد.