بیمارستان نهم دی

معرفی واحد آموزش سلامت

Last Update: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۰۹:۲۷| تعداد بازدید: 19

 

 

مهدی میری

سوپروایزر آموزش سلامت

 

سوابق کاری:

سرپرستار بخش سی سی یو

سوپروایزر آموزش

سوپروایزر آموزش سلامت

مدرس دوره ها و کارگاه های آموزشی

تحصیلات:

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

 

تلفن تماس:

05152226016 داخلی 366