بیمارستان نهم دی

کمیته های تخصصی پژوهشی بیمارستان

Last Update: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۶| تعداد بازدید: 201

 

کمیته پژوهشی قلب و عروق

 مسئول کمیته: آقای دکتر رضا قاسمی

اعضای کمیته: آقای دکتر محمد بهلگردی، خانم آناهیتا زندی، آقای مسعود شاه محمدی،  آقای مهدی میری، خانم مژگان محمد پور        

                      

کمیته پژوهشی نوزادان و اطفال

مسئول کمیته: آقای دکتر یاسر سلحشور

اعضای کمیته: آقای دکتر بابک تیمور زاده، خانم حمیده یعقوبی، خانم اعظم مومن زاده

 

کمیته پژوهشی داخلی

 مسئول کمیته: آقای دکتر محمد حسین صفاپور

 اعضای کمیته: آقای دکتر علی اصغر علی پور، آقای دکتر حسین دین پناه، خانم طاهره سربوزی حسین آبادی

 

کمیته پژوهشی رادیوتراپی و رادیولوژی

 مسئول کمیته :خانم دکتر پروانه دهقان

اعضای کمیته: خانم دکتر سمانه کاخکی، خانم الهه ارمی، خانم زهره نجفی

 

کمیته پژوهشی زنان و مامایی

 مسئول کمیته: خانم محدثه عادلی

اعضای کمیته: خانم اکرم اشرفی زاوه ، خانم الهام آزموده، خانم اعظم کمالی، خانم صدیقه عبدالله پور

 

اعضای کمیته نهایی پژوهشی

مسئول کمیته: آقای دکتر رضا قاسمی

اعضای کمیته: خانم الهه ارمی، خانم طاهره  سربوزی حسین آبادی، آقای محسن یعقوبی، خانم آزاده رضایی، خانم حشمت مرادی