آزمون دوره های آموزشی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰۷:۵۷ | تعداد بازدید: 124

آزمون دوره های آموزشی 28 مهرماه همکاران معاونت بهداشتی در روز پنجشنبه اول آبان ماه برگزار خواهد شد.آزمون کلیه دوره های آموزشی 29/7/99 در تاریخ 30/7/99 و آزمون روز 30 مهر ماه به قوت خود باقی و در همان تاریخ برگزار می شود.

آزمون مجدد دوره های تضمینی نیمسال اول کلیه واحد ها از تاریخ 28 تا 30 مهر ماه به 5 تا 7 آبان ماه تغییر یافت.

اطلاعیه ها

ملاقات ممنوع
یکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱  


پاندمی سرخک
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱  


برگزاری ایستگاه سلامت
پنجشنبه ۰۸ مهر ۱۴۰۰