اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۰:۵۵ | تعداد بازدید: 32

با توجه به اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در تاریخ 11/4/1401 و بازدید از بخش های آموزشی درمانی بیمارستان و همچنین برگزاری جلسه تیم محترم ارزیاب با دانشجویان، در صورت تمایل به همراهی با تیم محترم ارزیاب و شرکت در جلسه در این تاریخ در بیمارستان نهم دی حضور داشته باشید.

اطلاعیه ها

ملاقات ممنوع
یکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱  


پاندمی سرخک
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱  


برگزاری ایستگاه سلامت
پنجشنبه ۰۸ مهر ۱۴۰۰