اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۰:۵۵ | تعداد بازدید: 112

با توجه به اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی در تاریخ 11/4/1401 و بازدید از بخش های آموزشی درمانی بیمارستان و همچنین برگزاری جلسه تیم محترم ارزیاب با دانشجویان، در صورت تمایل به همراهی با تیم محترم ارزیاب و شرکت در جلسه در این تاریخ در بیمارستان نهم دی حضور داشته باشید.

اطلاعیه ها

اعلام ساعات ملاقات
سه‌شنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۱  


ملاقات ممنوع
دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱  


ملاقات ممنوع
یکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱