لیست داروخانه‌های عرضه کنندۀ داروهای موردنیاز بیماران کرونایی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱۲:۱۲ | تعداد بازدید: 29

لیست داروخانه‌های عرضه کنندۀ رمدسیویر در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

داروخانه بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی، داروخانه دکتر نصرالله‌الحسینی (خیابان قره‌نی – بین قره‌نی 3 و 5)، داروخانه دکتر مساعدی (خیابان کاشانی)، داروخانه دکتر خضری (خیابان فردوسی)، داروخانه دکتر رمضانپور (شهر فیض آباد) و داروخانه دکتر محمدزاده شهر دولت آباد

لیست داروخانه‌های عرضه کنندۀ فاویپیرایور در مجموعۀ تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

داروخانه بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی، داروخانه دکتر نصرالله‌الحسینی (خیابان قره‌نی)، داروخانه دکتر کوهزاد (خیابان فردوسی)، داروخانه دکتر صفارشرق (خیابان فردوسی)، داروخانه دکتر جعفرزاده (چهارراه فرهنگ)، داروخانه دکتر اسلامیان (خیابان فردوسی شمالی)، داروخانه دکتر خضری (خیابان فردوسی)، داروخانه دکتر حبیبی (خیابان شهید سلیمانی)، داروخانه دکتر مساعدی (خیابان کاشانی)، داروخانه دکتر انضباطی (خیابان روحبخش)، داروخانه دکتر مقدم نیا (خیابان طالقانی)، داروخانه دکتر دستخوش (خیابان شهید سلیمانی)، داورخانه دکتر پوردایی (خیابان فردوسی جنوبی)، داروخانه دکتر رمضانپور (شهر فیض آباد)، داروخانه دکتر محمدزاده (شهر دولت‌آباد)

اطلاعیه ها

اعلام ساعات ملاقات
سه‌شنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۱  


ملاقات ممنوع
دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱  


ملاقات ممنوع
یکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱