پاندمی سرخک

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۲:۰۲ | تعداد بازدید: 18

عامل هردو بیماری ویروس است و از طریق پخش قطرات یا تماس مستقیم با ترشحات بینی یا گلوی افراد آلوده منتقل می شوند.

دراین خصوص سوپروایزر آموزش سلامت گفت:با توجه به شیوع سرخک در روزهای اخیر اطلاع رسانی جهت عموم از طریق نصب بنر در سالن ورودی اورژانس ذوالفقار و نصب پوستر آموزشی در بخش های نوزادان و اطفال بیمارستان نهم دی انجام شد.

اطلاعیه ها

ملاقات ممنوع
یکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱  


پاندمی سرخک
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱  


برگزاری ایستگاه سلامت
پنجشنبه ۰۸ مهر ۱۴۰۰