برگزاری مانور اطفاء حریق در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۰۹:۴۱ | تعداد بازدید: 88

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی مانور اطفاء حریق در بخش کاردیو نورولوژی برگزار شد.

کنودی کارشناس مسئول ایمنی و بحران بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی گفت: پیرو مصوبه واکراند محوطه بیمارستان ، فراخوان کد 125 برای بخش کاردیونورولوژی انجام شد اعضای تیم و رابطین آتش نشانی بیمارستان به موقع حاضر شدند کپسول و سیستم اطفای بخش مورد استفاده قرار گرفت پرسش و پاسخ پرسنل بخش و اعضای تیم در خصوص انواع خاموش کننده ها و انواع حریق مطرح شد .

در ادامه با توجه به اهمیت موضوع اطفا حریق در بیمارستان مدیر بیمارستان نکاتی را در خصوص  برنامه ریزی نحوه تست سیستم اطفا کلیه بخشهای بیمارستان ، استفاده مناسب از کپسولها و برخورد پرسنل بخش با اتفاقات مربوط به آتش سوزی بیان کردند