کارگاه آموزشی هموویژولانس در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱۱:۱۹ | تعداد بازدید: 12

مسئول دفتر توسعه آموزش معاونت آموزشی بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی از برگزاری کارگاه هموویژولانس در روز یکشنبه مورخه 1402/08/28 در محل سالن همایش زنده یاد دکتر شهیدی با همکاری دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خبر داد.

طاهره سربوزی حسین آبادی گفت: این کارگاه زیر نظر اساتید محترم گروه پرستاری ( طاهره سربوزی حسین آبادی، سعیده خلیلی، محمد نمازی نیا، محمد رحیم‌خانی) ویژه کلیه دانشجویان این دانشگاه برگزار گردید.

وی افزود: در این کارگاه به تفصیل در مورد ترانسفوزیون خون و انواع فرآورده های خونی، کاربرد بالینی و کنتراندیکاسیون آن‌ها، نحوه تزریق و مراقبت‌های پرستاری، عوارض و واکنش‌های ناشی از انتقال خون پرداخته شد.