بیمارستان نهم دی

فنآوری اطلاعات

Last Update: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۰۹:۰۸| تعداد بازدید: 67
حمیدثابت

شرح وظایف واحد:

 

  • پشتیبانی و راهبری سامانه HIS
  •  پیگیری امور پشتیبانی نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و سامانه های بیمارستانی
  • توسعه و نگهداری اتاق سرور بیمارستان
  • توسعه و نگهداري شبكه محلی بیمارستان
  • مدیریت خدمات الکترونیک در سطح بیمارستان
  • نصب و راه اندازی تجهیزات رایانه ای بیمارستان
  • بازدید دوره ای و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات رایانه ای بیمارستان
  • بررسي و مشاوره خريد تجهیزات رايانه اي

 

تلفن مستقیم: 05152245991:

فکس: 05152235055

ایمیل:  sabeth1 /at/ thums.ac.ir

تلفن بیمارستان: 05152226016  الی 19

داخلی: 140