بیمارستان نهم دی

معرفی واحد آموزش سلامت

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰۷:۵۰| تعداد بازدید: 166

 

 

 

مهدی میری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

سمت سازمانی: سوپروایزرآموزش سلامت

داخلی: 365

 

 

 

 

 

 

رزومه کاری:

سرپرستار سی سی یو

سوپروایزر آموزش

سوپروایزر آموزش سلامت

مدرس دوره ها و کارگاههای آموزشی