بیمارستان نهم دی

کارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۳:۱۲| تعداد بازدید: 70

اسماء اسدیان

سمت سازمانی:کارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

داخلی: 144

رزومه کاری:

۱) پرستار بالینی بیمارستان خصوصی گاندی/ تهران از سال 1395 الی 1398

۲) پرستار بالینی بیمارستان خصوصی خاتم الانبیاء/ تهران (همزمان) از سال 1397 الی 1398

اهم فعالیت های بالینی فوق در بخش هایNICU/PICU/POST ICU/نوزادان

 ۳)عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال 1398 الی 1400

۴) کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان نهم دی از سال 1400 تا کنون

۵) کارشناس پژوهش معاونت آموزش بیمارستان نهم دی از سال 1400 تا کنون

۶) کارشناس پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال 1399 الی 1400

 ۷)دبیر کمیته مرگ و میر بزرگسالان از سال 1399 تاکنون

۸) دبیر کمیته مرگ و میر کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه از ابتدای سال 1401 تا کنون

 ۹)دبیر اجرایی کمیته های بیمارستانی از سال 1400 تا کنون

 ۱۰)کارشناس حقوق گیرنده خدمت و تامین تسهیلات از سال 1400 تاکنون

۱۱)سوپروایزر در گردش کلینیک تخصصی و فوق تخصصی احمدیه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال1398 تا کنون 

12)تدریس دروس تئوری و عملی مربوط به واحد های نوزادان سالم/بیماری های نوزادان و کودکان سالم/بیماری های کودکان در گروه های آموزشی پرستاری، مامایی، هوشبری، فوریت های پزشکی و بهداشت عمومی از سال 1398 تا کنون

13)تالیف کتب متعدد درخصوص کودکان با عناوین ذیل:

الف)بانک جامع سوالات ارشد پرستاری کودکان/ مادران و نوزادان

ب) تخلیه هیجانی در کودکان

ج) درمان شناختی و ذهن اگاهی در کودکان

14)تحقیق و پژوهش و ارائه چندین مقاله و طرح پژوهشی در مجلات خارجی (ISI، Scopus،Pubmed)، داخلی و علمی پژوهشی با عناوین مختلف: کودکان، نوزادان، لوسمی، کووید19، ام اس، قلب، گوارش و.