بیمارستان نهم دی

کارگزینی

Last Update: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۰۸:۳۶| تعداد بازدید: 211

 

 

 سامان رمضانی

 سمت سازمانی : کارگزین

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بودجه و مالی عمومی  

 داخلی : 108

 

 

  شرح وظایف 

انجام امورات مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و تکمیل فرم های تمدید قرارداد

کنترل ورود و خروج

اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل و تشکیل کمیته های مربوطه

تهیه و تشکیل برگه های تخصیص جهت انتصاب و ارتقا طبقه و رتبه شغلی و تغییر عنوان

گزارشات پرسنلی و ارائه به سایر قسمت ها جهت رفع نیازهای اداری از قبیل ارزیابی، ارزشیابی،گزینش،امور

مالی و کارکرد ماهانه و روزانه ، کمیته تخلفات اداری

تهیه پیش نویس کلیه مکاتبات مرتبط با کارکنان

بایگانی کلیه مکاتبات و مدارک پرسنلی در پرونده الکترونیک پرسنل

پیگیری صدور کارت شناسایی و ثبت نام کارکنان جدید الاستخدام در سیستم حضور و غیاب

انجام کلیه امور محوله