بیمارستان نهم دی

اهداف و برنامه ها

Last Update: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱۰:۱۴| تعداد بازدید: 9

اهداف و برنامه ها:

واحد توسعه تحقیقات بالینی لازم است به گونه ای سامانه یابد که برونداد آن، افزون بر پیشبرد بهره وری و شکوفایی علمی، تلاش برای تحقق جامعه ی دانش بنیان، عدالت محور و برخورداری از انسان های پاک، آگاه، دانشمند و ماهر باشد. دستاورد این بازآفرینی، نتیجه مدار، آینده نگر، مشارکت جو، پاسخگو، کارا، اثربخش، انعطاف پذیر، توان افزا و چابک خواهد بود. هدف کلی واحد ارتقاء توانمندی پژوهشی و تشویق و ترغیب پژوهشگران به‌ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی بیمارستان در انجام پژوهش‌های بالینی و کمک به تعالی بیمارستان از طریق انجام فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، مشاوره‌ای، گردآوری اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیران می‌باشد.

  • -هدفمند نمودن پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش
  • -بهینه‌سازی استفاده از بودجه‌های قابل‌استفاده در بخش تحقیقات به‌منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش و حمایت از پژوهشگران
  • - بهره‌گیری از نتایج تحقیقات در جهت حل مشکلات و ارتقاء سطح سلامت جامعه
  • -ارتقاء و توسعه سطح دانش در زمینه پزشکی
  • -افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد پژوهشگران در زمینه مشکلات بالینی
  • -آشنایی اعضای هیئت‌علمی، پرسنل و فراگیران با پژوهش
  • -آشنایی اعضای هیئت‌علمی، پرسنل و فراگیران با جایگاه پژوهش در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی
  • -توانمندسازی پژوهشگران
  • -تربیت نیروی انسانی محقق