بیمارستان نهم دی

رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی

Last Update: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱۰:۱۷| تعداد بازدید: 16

رئیس واحد:

ردیف

مسئول دفتر توسعه تحقیقات بالینی

مدرک تحصیلی

محل اشتغال

رزومه

1

آقای دکتر رضا قاسمی

متخصص قلب و عروق

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه