بیمارستان نهم دی

قوانین و مقررات

Last Update: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۰۹:۲۸| تعداد بازدید: 11

به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه علوم پزشکی و پیراپزشکی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آموزشی،درمانی نهم دی شهرستان نهم دی، تاسیس می‏‎شود و بر طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، مصوبات، ضوابط و مقررات مربوط اداره می‌شود.