بیمارستان نهم دی

بخش آی سی یو

Last Update: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ۱۲:۳۱| تعداد بازدید: 1176

 

 

اسماعیل زاده

 

 

محسن اسماعیل زاده

سرپرستار آی سی یو