بیمارستان نهم دی

خدمات

Last Update: ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۰۹:۵۲| تعداد بازدید: 170

 

 

 

 

  مهدی محمدزاده 

  پست سازمانی : ناظر خدمات 

شرح وظایف 

ناظر بر شرکت خدماتی به عنوان نماینده مرکز

کنترل و نظارت بر کارکرد نیروهای خدماتی

تهیه چک لیست نظافتی

همکاری جهت امور جابه جایی در مرکز

پیگیری مسائل و امور مربوط به خدمات

انجام سایر امور محوله