بیمارستان نهم دی

مسئول امور خدمات و پشتیبانی

Last Update: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۲:۳۴| تعداد بازدید: 436

 

 

 

  سید محمد حسینی 

  پست سازمانی : مسئول امور خدمات و پشتیبانی _ مسئول نقلیه 

 

شرح وظایف 

نظارت کامل بر امور کلیه کارکنان خدمات شاغل در بیمارستان

نظارت یر انعقاد قراردادهای منعقده فی ما بین بیمارستان و اشخاص حقیقی و حقوقی

نظارت بر حسن اجرای اسکان  کلیه همکاران ضریب k

نظارت کامل بر کلیه امور نیروهای تحت امر در خصوص ایاب و ذهاب و انجام وظایف به نحو مطلوب

برنامه ریزی و نظارت کامل بر کلیه امور نیروهای تحت امر طبق چارت بیمارستانی

گزارش ماهیانه دقیق از عملکرد و کلیه امور مربوط به نیروهای تحت امر به واحد مدیریت بیمارستان

تهیه برنامه کاری جهت حضور منظم رانندگان

کنترل و بازدید مستمر خودرو

تهیه گزارش از میزان کارکرد و نحوه ماموریت ها

تعیین مسیر و ساعت حضور سرویس ها

انجام سایر امور محوله