بیمارستان نهم دی

مدیر امور مالی

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۱:۵۸| تعداد بازدید: 171

آرش بابایی

سمت سازمانی: مدیر امور مالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

تماس مستقیم:52241672

داخلی:121

 

 

شرح وظايف رئیس اداره امور مالی :
 

  •  برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی بیمارستان در راستای اهداف دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه
  • تهیه تفاهم نامه بودجه سالانه بیمارستانبابت پیش بینی منابع مالی مورد نیاز و هزینه های سالانه بیمارستان 
  • پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز و استفاده بهینه از منابع موجود و نظارت بر وضعیت نقدینگی بیمارستان   
  • نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه
  • نظارت بر عملکرد حسابداری درآمد بیمارستان شامل فرآیند پذیرش،بیمه گری و ارسال پرونده های بستری و نسخ به سازمان های بیمه گر
  • نظارت بر ثبت صحیح و به موقع هزینه ها و درآمدهای بیمارستان بر مبنای اصل حسابداری تعهدی