بیمارستان نهم دی

روابط عمومی و رسیدگی به شکایات

Last Update: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۱۶:۳۳| تعداد بازدید: 605

 

 

 

 

  سمیرا صابری

  پست سازمانی : مسئول روابط عمومی و رسیدگی به شکایات 

  مدرک تحصیلی : کارشناس HIT

  مستقیم :52240095-051

  داخلی :106

شرح وظایف 

تهیه و تدوین گزارش عملکردحوزه فعالیت و ارسال آن به مسئولین.

جمع آوری ،تهیه و ارسال کلیه اطلاعات حوزه فعالیت به روابط عمومی دانشگاه جهت اطلاع رسانی به موقع.

برگزاری نمایشگاه دستاورد ها و موفقیت های بیمارستان و همکاری در برگزاری نمایشگاهای فرهنگی و هنری.

تهیه پیام های تبریک ،انتصاب و تفدیر برای کارکنان و مسئولان و نیز هدایا با مناسبت های مختلف جهت توزیع در میابقات اعیاد و مناسبت هتی مذهبی

 مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات پرسش و پاسخ مسئولین با کارکنان در حوزه فعالیت

 فراهم کردن امکانات برای راهنمایی ارباب رجوع

 مشارکت و همکاری  با سایر واحدها در برگزاری مراسم و مناسبتهای (ملی و مذهبی) در حوزه فعالیت

 رسیدگی به شکایات دریافتی و امور درمان بیماران نیازمند و مساعدت در هزینه های درمانی

 پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیات.

جمع بندی شکایات در زمان مقرر بررسی تجزیه و تحلیل علل بروز شکایت و ارائه گزارش به ریاست بیمارستان.

پیگیری های مستمر پاسخ ها و کارشناسی آنها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان

انجلم سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظرمقام مافوق و مطابق مقررات