بیمارستان نهم دی

بخش اطفال

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۲:۳۳| تعداد بازدید: 751

زهرا محمدپور مالکی

سمت سازمانی:سرپرستار

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

داخلی: 310