بیمارستان نهم دی

مسئول دفتر ریاست

Last Update: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۱۶:۳۲| تعداد بازدید: 1265

 

 

 

  جعفر لطفی مقدم 

  پست سازمانی : مسئول دفتر ریاست 

  مستقیم :52240095-051

  داخلی : 104

 

شرح وظایف 

تنظیم برنامه ملاقات مقام داخلی و خارجی.

گزارش مطالب مهم روزانه.

ابلاغ دستور مافوق به اشخاص و موسسات ذی ربط و ادارات تابعه

راهنمایی و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان  و مراجعه کنندگانی که تقضای آنان بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیراست .

تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی، گزارشات جداول و فرم های مورد نیاز.

برقراری تماس با واحدهای تابعه دانشگاه به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها، کنفرانس ها و سمینارها.

تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات و تعیین ساعت ملاقات برای آنها.

تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و واقایع مهم روزانه.

ابلاغ دستورات مقام مربوطه به اشخاص و موسسات ذی ربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها.

انجام امورات محوله.

تنظیم برنامه ملاقات مقام داخلی و خارجی.