بیمارستان نهم دی

تاسیسات

Last Update: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۳:۱۲| تعداد بازدید: 184

 

 

 

  عبداله ابتکاری فر 

  پست سازمانی : مهندس ناظر و رابط تاسیسات 

 

شرح وظایف 

نظارت و کنترل بر انجام صحیح امور تاسیسات توسط شرکت تحت قرارداد

پیگیری و انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات از قبیل برق و فاضلاب و آسانسور و تهویه و شوفاژ و سایردستگاه ها

شرکت در کمیسیون های فنی

کنترل و نظارت بر مخازن اکسیژن و دستگاه اکسیژن ساز و گزارش به مسئولین مربوطه

انجام امور خدمات پشتیبانی زیرنظر مسئولین مربوطه

انجام سایر امور محوله