بیمارستان نهم دی

رسالت بیمارستان

Last Update: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۰:۵۷| تعداد بازدید: 285

 

بیمارستان آموزشی – درمانی نهم دی یکی از بیمارستانهای مجهز استان خراسان رضوی می باشد

که با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند انسانی در راستای سیاست های اعلام شده

وزارت بهداشت و درمان با ارائه خدمات آموزشی و درمانی با کیفیت در جهت حفظ و ارتقاء

سطح سلامت انسانها گام برمی دارد.