بیمارستان نهم دی

دبیرخانه

Last Update: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۴:۲۱| تعداد بازدید: 136

 

 

 

  حسین رمضانی 

  پست سازمانی : مسئول دبیرخانه 


شرح وظایف 

تنظیم برنامه آنکالی و مقیمی پزشکان و متخصص و تهیه جدول کارکرد پزشکان

ثبت اسمای پرسنل در سامانه آواب و به روزرسانی آن

تشکیل پرونده الکترونیک و کاغذی جهت پرسنل جدیدالورود

آماده کردن پیش نویس ها نامه فایل ها و بایگانی کلیه نامه ها و ایکن درخواست و نامه ها

ثبت نامه های وارده و خروجی در دفتر اندیکاتور

انجام گزارش سوابق نامه ها و مکاتبات اداری از بایگانی و اتوماسیون اداری

تنظیم لیست اضافه کار و کاکرد پرسنل

تهیه گزارش تهداد و آمار مربوطه طبق گزارش درخواستی مافوق

نگهداری از گواهی ولادت و تهیه نامه جهت ارسال به ثبت احوال

انجام سایر امور محوله