بیمارستان نهم دی

تغذیه

Last Update: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱۹:۳۱| تعداد بازدید: 206

محمدرضاسلمانی 

پست سازمانی : ناظر واحد آشپزخانه 

شرح وظایف 

نظارت بر پخت و پز و تهیه انواع غذا

راهنمایی و نظارت بر کار پرسنل آشپزخونه

تنظیم و اعلام برنامه غذایی روزانه

نظارت بر تهیه و توزیع غذا

نظارت و کنترل کیفیت مواد اولیه تهیه شده

انجام سایر امور محوله